Son Eklenenler

Kredi Kartı Borçları Yasası

Kredi Kartı Borçları Yasası

İntihar edenler, kredi kartı veya tüketici kredileri yüzünden evini terk edenler,  boşananlar, cinnet geçirip ailesini yok edenler… Tabi bütün bu olanlar hükümetin gözünden kaçmadı. Bunlara bir çözüm bulmak için devlet yeni yasa tasarıları sundu.

Hükümet bir seferde bu kanun tasarısını bir kerede kabul etti. Bu kanun tasarısı daha çok bireyleri bankaların kart borcu tuzağından korumak amaçlı hazırlanmış bir tasarısıdır. Eğer bir kişi aylık gelirinin iki katından fazla kredi kartı limiti istiyorsa buna kesinlikle izin verilmiyor.

İşin en güzel kısmı ise bankaların kart aidatı adı altında her ay müşteriden kestiği elli, altmış liralık meblağlar kaldırıldı. Daha önce kesilenlerde geri ödendi. Eğer bireyler ödeyemediği kredi kart taksitlendirme yi seçiyorsa, banka hiç bir zaman hükümetin belirlediğinden fazla faiz uygulayamıyor.

Yani bankalar sadece tüketici faizi işletebiliyor. Ancak kart borcu taksitlendirme nin yüklü birikmiş borçlara sahip olanlar için büyük kolaylık sağladığını söyleyebilmek de mümkün.

Ayrıca bu işlemler gerçekleştirilirken banka daha önce kişi ile yaptığı her türlü işlemin belgesini ortaya koymakla zorunlu tutuluyor. Dahası tüketici kredisi faiz oranlarının bir buçuk katını ve daha fazlalık oranını merkez bankası hesaplıyor.

Asgari Ödeme Nedir, Neden Önemlidir?

Asgari ödeme bir kredi kartında ödenmesi gereken en düşük limittir. Her ay ödenmesi gereken asgari tutar ödendiği zaman karta işleyen borç faizi sadece gecikme faizidir. Bunun dışında bir işlem uygulanmaz.

Eğer asgari ücret iki ay üst üste ödenmediyse bireylerin kartları dondurulur. Hiç bir şekilde kart ile işlem yapılamayacağı gibi nakit para da çekilemez. Bu durumda kişi eğer isterse kradi kartı borcu taksitlendirme yöntemine gidebilir.

Hala kredi kartı borcu ödenmediyse kişinin kartı iptal edilir, borç ödenene kadar da yeni kart çıkartılamaz. Bütün bunların dışında eğer kişi dönem borcunun yüzde ellisinin altında bir miktar ödeme yapıyorsa ve bu işlem üç defa üst üste tekrarlanıyorsa kişilerin kart limitleri yarı yarıya düşürülür.

Bu durum bütün dönem borcunu ödeyene kadar devam eder ve diğer kartlar varsa onlarında limitleri düşer. Eğer kişi bütün dönem borçlarını ödediyse kart limitlerini yeniden normale döndürmeyi sağlar ve hiç bir banka kişilerin izni olmadan kredi kartı limitini yükseltemez.

Kredi Kartı Borcu Faiz Oranları

Kredi kartı borcu taksitlendirme nasıl yapılır? konusunda en merak edilen konu ise faiz oranları olmaktadır.  Hiç bir banka Merkez Bankasının koymuş olduğu faiz oranından daha fazlasını koyamaz. Bu faiz oranı yüzde otuz kadardır. Bankalar faiz oranlarını asla kendi başına değiştiremez.

Eğer değiştirmeye kalkarsa bunu Merkez Bankası’na bildirmek zorundadırlar. Her halükarda bankalar üç ayda bir uyguladıkları faiz oranlarını Merkez Bankası’na bildirmekle yükümlüdürler. Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde faiz kalan borç bakiyesi üzerinden hesaplanır ve öyle uygulanır.

Bunların dışında hükümetin yaptığı en güzel kanunlardan bir tanesi de ilk defa kredi kartı sahibi olacak kişiler için getirdiği düzenlemelerdir. Bu düzenlemelere göre ilk defa kart alacak olan kişinin kart limiti aylık net gelirinin ortalamasının iki katı kadar olacak.

Tabi bu sadece ilk yıl için geçerli. Eğer birey borçlarını aksatmayarak zamanında ödeyebiliyorsa daha sonraki yıllarda daha fazlası olamamak şartı ile dört katına kadar çıkarılabiliyor. Kart taksitlendirme sırasında yine hiç bir banka kişilerin izni olmadan kart limitini artıramıyor.

Eğer kişiler kartlarını iptal ettirmek isterlerse bankalar kişi ile ilgili bütün evrakları vermek zorundadırlar. Ayrıca söylemek gerekirse ilk defa kredi kartı alan kişinin gelir düzeyi tespit edilemiyorsa toplam limit sadece asgari ücret kadar olabilir. Akdi faiz ve gecikme faizi dışında bir talepte bulunamaz.